مقالات

تزریق فیلر خط خنده

تزریق فیلر خط خنده

اگر لبخند زدن از صورت حذف شود، نیمی از زیبایی و شادابی صورت از دست می رود. اما در کنار آن به مرور زمان با

تزریق فیلر چشم

تزریق فیلر چشم

فیلر زیر چشم به عنوان یک پرکننده، به منظور از بین بردن دایره تیره و گودی است که در اطراف چشم ایجاد می شود.

نکاتی بعد از کاشت ابرو

نکاتی بعد از کاشت ابرو

نکات مراقبتی بعد از کاشت ابرو مراقبت های بعد از کاشت ابرو را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد: مراقبت های دارویی بعد