آرشیو روزانه: اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد از کاشت ریش

مراقبت های بعد از کاشت ریش ریش و سبیل در مردان نه تنها باعث زیبایی چهره آنها می شود بلکه چهره ای جذاب و مردانه ای برای آنان ایجاد می کند . امروزه از روشهایی برای کاشت ریش و سبیل استفاده می شود کهرشد طبیعی داشته و دچار ریزش نمی شود . فرد برای بهتر […]

read more »